ZMĚNIT MÍSTO

Pranostiky na leden

16.01.2024

Leden je měsícem, kdy zima doslova klepe na dveře. Den se sice pomalu začíná prodlužovat, ale teploty stále klesají pod bod mrazu. V takovém počasí se lidé od pradávna snažili předpovídat, jaké počasí bude v dalších měsících a jaké bude úrodné období. Proto vznikly lednové pranostiky. Lednové pranostiky jsou součástí českého folkloru už po staletí. Lidé se jimi snažili předpovědět, jaké bude počasí a úroda v následujících měsících.

Pranostiky podle data

1.1. Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná.
Na Nový rok déšť – o velikonocích sníh.
Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních.
2.1. Jaké počasí na Makaria, takové v září bývá.
3.1. Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře časné.
5.1. Je-li na jméno Ježíš hezký den, bude úrodný rok; je-li vítr, bude málo ovoce.
6.1. Na Tři krále – zima dále.
Na tři krále o krok dále.
Na Tři krále mrzne stále.
7.1. Na svatého Knuta přichází zima krutá.
8.1. O svatém Erhartu zima zebe do nártu.
9.1. O svatým Baziliši zima všudy čiší.
10.1. Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti.
14.1. Svatý Hilarus – vyndej saně, schovej vůz.
15.1. Na den svatého Pavla poustevníka pěkný den – dobrý rok; větrný den – mokrý rok.
16.1. Na svatého Marcela zima leze do těla.
17.1. Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí hned.
18.1. Na svatého Priska pod saněmi píská.
19.1. Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží.
20.1. Nezmrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne.
21.1. Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva.
22.1. Vincence slunečnost dává vína hojnost.
24.1. Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je.
25.1. V obrácení Pavla, je-li jasno, bude celý rok pak krásno.
Na Pavla obrácení též i zima se promění: buď popustí nebo zhustí.
26.1. Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.
28.1. Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.
29.1. Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.


Předpověď podle pranostiky na leden

V lednu za pec si sednu.
Teplý leden, z korce mandel jeden.
Leden studený, duben zelený.
Když v lednu deště lijí, to má sedlák po naději.
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
Není-li leden mokrý, sudy vinařů se naplní.
V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná škoda.
Je-li leden teplý, nepřibude do sudu.
V lednu silný led, v květnu bujný med.
Lednové mlhy věští mokré jaro.
Ve dne jas, v noci mráz.
Jestli země v lednu měsíci otevřena jest, a obzvláště když polední větrové přitom silně bouří, tedy panují rýmy a jiné nemoci.
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.
Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Když začátek ledna krásně, bodou na jaře bouřky časně.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Jsou-li v masopustě dlouhé rampouchy, je úrodný rok na mouchy.
V lednu málo vody – mnoho vína, mnoho vody – málo vína.
V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.
Suchý leden, mokrý červen.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Jaký leden, takový červenec.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Lednový déšť mokří pole a hnojí svaté pole.
Když červík v lednu ze země leze, zima až do května se poveze.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Leden jasný, roček krásný.
Lepší vlka pod oknem vidět než v lednu pluh na poli.
Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy, podaří se výborně zelí.
Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží.
Tancují-li v lednu komáři, ať se sedlák po píci ohlíží.


Obecné pranostiky

Leden studený, duben zelený.
Suchý leden - mokrý červen.
Leden studený, jaro bohaté.
Jaký leden, takový únor.
Jaký leden, takový květen.
Neudrží leden, neudrží ani jeden.
Když je leden studený, bude únor teplý.
Když je leden teplý, bude únor studený.
Když je leden suchý, bude únor mokrý.
Když je leden mokrý, bude únor suchý.


Pranostiky o přírodě

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Když v lednu křičí havran, bude hodně sněhu.
Když v lednu vrána křičí, bude hodně sněhu.
Když v lednu sýkorka mrazí, bude dlouhá zima.
Když v lednu ptačí zpívá, bude jaro brzy.
Když v lednu včely línou, bude teplé jaro.
Když v lednu mráz drží, bude úrodné jaro.


Pranostiky o lidském životě

Kdo se v lednu narodí, bude šťastný a bohatý.
Kdo se v lednu ožení, bude mít šťastný život.
Kdo se v lednu ožení, bude mít hodně dětí.
Kdo v lednu mrazí, bude zdravý.


Pranostiky o zemědělství

Když v lednu seje hospodář, bude málo sklizně.
Když v lednu hospodář neseje, bude dobrá úroda.
Když v lednu roste tráva, bude dobré jaro.
Když v lednu roste tráva, bude dobré léto.
Když v lednu roste tráva, bude dobré jaro a léto.


Pranostiky o dalších událostech

Když v lednu je hodně sněhu, bude hodně krupobití.
Když v lednu je hodně sněhu, bude hodně bouří.
Když v lednu je hodně sněhu, bude hodně povodň.


Pranostiky o konkrétních dnech v lednu

Na Nový rok o slepičí krok a na Hromnice o hodinu více.
Na Tři krále sněží, bude hodně sněhu.
Na svatého Jana Nepomuckého (16. května) se mráz srovná.
Tyto pranostiky se předávají z generace na generaci a jsou založeny na pozorování přírodních jevů a jejich souvislostí s počasím a dalšími událostmi. Ne vždy se však naplňují, ale jsou zajímavým zdrojem informací o lidském vnímání světa a jeho zákonitostí.


Pranostiky o počasí

V lednu mráz těší nás.
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhá zima zato.
Je-li leden suchý a studený, bude únor sněhový.
Není-li konec ledna studený, únor si to vynahradí.
Lednové mlhy větší mokré jaro.
V lednu mnoho deště a sněhu, bolí stromy, údolí a hory.
Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží.
Když v lednu deště lijí, to má sedlák po naději.
V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína.
Není-li leden mokrý, sudy vinařů se naplní.
Lednový déšť mokří pole a hnojí svaté pole.
Lednové mrazy, únorní deště - dobré jaro.
V lednu sucho, v únoru mokro - úroda bude bohatá.
V lednu mráz, v únoru déšť - úroda bude štíhlá.
Je-li leden suchý, bude únor sněhový.
Je-li leden mokrý, bude únor větrný.
V lednu voda, velká škoda.
Lednové mlhy větší mokré jaro.
V lednu mnoho deště a sněhu, bolí stromy, údolí a hory.
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhá zima zato.
Suchý leden – mokrý červen.
O dalších událostech:
Na Nový rok o slepičí krok a na Hromnice o hodinu více.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Mokrý leden - prázdné sudy - neurodí se vína.
Roste den, roste i zima.
Ledn studený, duben zelený.
Neudrží leden, neudrží ani jeden.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.


Význam některých pranostik

Lednové mrazy, únorní deště - dobré jaro. - Tato pranostika říká, že pokud je v lednu zima a v únoru deštivo, bude jaro dobré.
V lednu sucho, v únoru mokro - úroda bude bohatá. - Tato pranostika říká, že pokud je v lednu sucho a v únoru mokro, bude úroda bohatá.
V lednu mráz, v únoru déšť - úroda bude štíhlá. - Tato pranostika říká, že pokud je v lednu zima a v únoru deštivo, bude úroda štíhlá.
Je-li leden suchý, bude únor sněhový. - Tato pranostika říká, že pokud je v lednu sucho, bude v únoru sněžit.
Je-li leden mokrý, bude únor větrný. - Tato pranostika říká, že pokud je v lednu mokro, bude v únoru foukat vítr.
V lednu voda, velká škoda. - Tato pranostika říká, že pokud je v lednu hodně vody, způsobí to škody na zemědělských plodinách.
Lednové mlhy větší mokré jaro. - Tato pranostika říká, že pokud je v lednu hodně mlh, bude jaro mokré.
V lednu mnoho deště a sněhu, bolí stromy, údolí a hory. - Tato pranostika říká, že pokud je v lednu hodně sněhu a deště, může to způsobit poškození stromů a dalších rostlin.
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhá zima zato. - Tato pranostika říká, že pokud je v lednu sníh a bláto, bude v únoru tuhá zima.
Suchý leden – mokrý červen. - Tato pranostika říká, že pokud je v lednu sucho, bude v červenci mokro.
Pranostiky jsou lidová moudrost, která se předává z generace na generaci. Jejich přesnost se nedá vždycky potvrdit, ale často se naplňují.


Zdroje pranostik

https://www.agropress.cz/lednove-pranostiky-a-zvyky-v-zemedelstvi/
https://www.e-pocasi.cz/pranostiky-na-leden/
https://slideplayer.cz/amp/11460740/
https://czechtheworld.com/pranostiky/#ixzz8OxRBiFg1
https://czechtheworld.com/pranostiky/#ixzz8OxR7i6tf
https://g.co/bard/share/0e30be059f85
https://g.co/bard/share/6c9add41a3fc
https://g.co/bard/share/687640ba54df
https://www.pranostik.cz/

Plná verze webu Slunečno.cz

Provozovatel a kontakt

e-Privacy & GDPR

Hodnocení spokojenosti

Sdílejte Slunečnom.Slunecno.cz

Počasí Slunecno.cz a logo Slunecno.cz
je ochranná známka

Obsah je možné šířit podle CC BY 4.0

RSS | Impressum

| Reklama | ePrivacy | Podmínky použití
Smluvní podmínky

Nastavení ochrany soukromí GDPR a personalizace

Zásady transparentnosti | Hlášení porušení pravidel

© 2010 - 2024 dodavatelé obsahu +
EVALUATE DYNAMICS s.r.o.